Nieuwe blogpost

Op laatste wijkspreekuur met wijkwethouder komen 6 bewoners af.

geplaatst op 31 juli 2020, 11:51 uur, door Ruut Willems

Afgelopen maandag was het laatste spreekuur met de wijkwethouder. De pilot gaan we nu evalueren. Er zijn 3 bijeenkomsten geweest. Op de eerste waren er 8 bewoners of ondernemers. De 2e bijeenkomst is er niemand geweest en de 3e kwamen er 6 bewoners. We gaan nu bespreken of en hoe we het wijkspreekuur voortzetten: met of zonder wijkwethouder. Vanwege de vakantie zullen we dat ergens begin september bespreken. Ik informeer u dan tegen die tijd hierover. Ondertussen gaat het spreekuur wel gewoon door op 31 augustus. Lidy Steenwinkel en ik zullen dan aanwezig zijn. Heeft u wat te bespreken? Dan zien en spreken we u graag!

 

Op de laatste bijeenkomst zijn 6 personen langs geweest om in gesprek te gaan over thema’s situaties en vragen. Hierbij ging het over de onrust en overlast op de Walvisvaardersstraat, over groenadoptie, een vraag ging over vergunningen, een andere over de communicatie met betrekking tot de sloop van de Herman Gorter in de Doniastraat en de herinrichting en tot slot vragen over de Prins Hendrikkade en de stand van zaken hieromtrent en afval en geluidoverlast op de Burcht.

 

De verschillende thema’s en vragen zijn uitgezet bij de betreffende afdelingen op het stadhuis en bij de politie zodat hierin actie ondernomen wordt. De bewoners krijgen een terugkoppeling wat of en hoe er actie wordt ondernomen. Bewoners hebben recht op duidelijkheid ook als iets niet kan of mogelijk is.

 


Vind je dit een interessant bericht?