Overlast melden

Wilt u overlast melden? Klik op een van onderstaande afbeeldingen en u komt direct op de websites.
Onderaan deze pagina staat een korte uitleg over de verschillende manieren van melden.

Of:

Contact met wijkagent:
politie.nl zie mijn buurt

Overlast openbare ruimte: openbare verlichting, afval, groen, (speel)voorzieningen, verkeer en bestrating, watergangen, riolering, bruggen, tunnels, viaducten, steigers en ongedierte.

Andere overlast: overlast door jeugd of andere hangpersonen, horeca, evenementen, geluid, stank, honden, geparkeerde voertuigen etc..

Lukt het niet om een melding te doen?
Neem dan contact op met de gemeente via Contact met gemeente | Gemeente Zaanstad (zaanstad.nl) of via 14 075. Bereikbaar op werkdagen: maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, vrijdag van 08:30 tot 16:00.

Misdaad anoniem: anonimiteit is volledig geborgd.
Meldingen over veiligheid in de eigen omgeving. Mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel, moord.

Specifiek voor drugs, zie ook NHDA