Organisatie

vereniging Historisch Zaandam

Vereniging / club
Beschrijving

De vereniging heeft ten doel

a.       het bevorderen van de kennis over het verleden en het daardoor onderhouden van de belangstelling en waardering voor het heden en de toekomst van Zaandam;

b.       het beschermen van het culturele erfgoed in het werkgebied;

c.       een en ander in de ruimste zin des woords.