Blogpost

‘Meer opvangplekken nodig voor jonge daklozen’

Geplaatst op 10 januari 2023, 16:30 uur
Illustration

Voor jonge dak- en thuisloze is op dit moment in Zaanstad een tekort aan opvangmogelijkheden. De gemeente breidt daarom het aantal opvangplekken voor deze kwetsbare groep inwoners uit. Zaanstad zal het gemeentelijk pand aan de Klaas Katerstraat 7B in Zaandam verbouwen tot opvangplek voor jonge daklozen. Het Leger des Heils zal op deze plek in totaal 24 jongvolwassenen opvangen en begeleiden. Wethouder Zorg: Harrie van der Laan: “In Zaanstad hoeft niemand op straat te slapen. Dit zijn jongeren die vaak een lastige start hebben gehad in het leven en die nog een hele toekomst voor zich hebben. Ik wil voorkomen dat er een nieuwe generatie daklozen bijkomt. Onder begeleiding van het Leger des Heils werken deze jongeren aan zelfredzaamheid. Uiteindelijk is het doel dat zij doorstromen naar zelfstandig wonen met begeleiding.”

Na onderzoek is het voormalig schoolgebouw aan de Klaas Katerstraat voor deze opvang een geschikte locatie. Dit pand heeft en houdt een maatschappelijke bestemming. In het pand is, na een grondige verbouwing, voldoende ruimte voor de groep jongvolwassenen om te wonen en samen te leven. Tegelijkertijd is er voldoende mogelijkheid voor de bewoners om zich af te zonderen wanneer daar behoefte aan is. Verder ligt het pand centraal gelegen in de stad, wat bijdraagt aan het creëren van een positieve plek voor deze groep. Naar verwachting start de verbouwing van het pand in de zomer van 2023.

Verhuizing eind 2023

De eerste bewoners zullen naar verwachting eind 2023 verhuizen naar de nieuwe opvang. Dat zijn de 14 bewoners die in de huidige opvanglocatie wonen voor jonge daklozen (Transit) aan de Bosschjestraat. Daarna stromen er geleidelijk zo’n 8 a 10 nieuwe jonge daklozen in, wat het totaal op 24 opvangplekken brengt aan de Klaas Katerstraat.

Drie locaties voor opvang daklozen

Net als in de rest van het land neemt het aantal daklozen toe in Zaanstad. Door het realiseren van deze nieuwe opvanglocatie kan de gemeente ook starten met de verbouwing van de twee huidige opvanglocaties Transit en Zaanerf. Zaanerf wordt met wat kleine aanpassingen geschikt gemaakt voor de langdurige opvang van daklozen met zwaardere problematiek. Transit wordt na de verhuizing van de jonge daklozen naar de Klaas Katerstraat verbouwd tot opvanglocatie voor kortdurende opvang voor daklozen. Dit zijn daklozen die in staat zijn om op eigen kracht door te stromen naar zelfstandig wonen. Denk bijvoorbeeld aan economische daklozen.

Goede begeleiding jongeren 

Het Leger des Heils gaat de jongeren begeleiden in de opvang aan de Klaas Katerstaat. Zij doen dit al bij de jonge daklozen die nu in Transit worden opgevangen. Er is 24 uur per dag begeleiding. De gemeente en het Leger des Heils hebben onlangs omwonenden geïnformeerd en met hen gesproken over de komst van de jongvolwassenen in de buurt. Er komt een klankbord van buurtbewoners om mee te denken over de inrichting van de openbare ruimte rondom de nieuwe locatie. Het Leger des Heils wil graag een goede buur zijn en samen met de buurt optrekken.

Snellere doorstroming daklozen

Het college heeft als doel dat niemand in Zaanstad dakloos raakt/is. Dat doet de gemeente door in te zetten op preventie om te voorkomen dat inwoners dakloos raken. Anderzijds is het beleid erop gericht dat daklozen zo snel mogelijk doorstromen naar zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding. Door de verschillende groepen daklozen te verdelen over drie locaties, met op iedere locatie passende hulp en begeleiding, moet de doorstroom versnellen.

Deel dit: