Bericht

Project Thorbeckeweg

Geplaatst op 25 februari 2022, 12:42 uur

De eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanpak van de verkeersdrukte op de Thorbeckeweg zijn gestart. Het gaat daarbij voornamelijk om het verleggen van kabels en leidingen en het bouwrijp maken van de nieuwe plek van het Shell-tankstation. Daarvoor moeten er bomen gekapt worden. Omdat er geen bezwaren zijn ingediend, is de kapvergunning verleend. De bomen die gekapt moeten worden, worden gecompenseerd door het planten van nieuwe bomen op andere plekken rond de Thorbeckeweg.

Meer weten over de bomen en de rest van het project? Zie Wijkzaken of ga direct naar: Thorbeckeweg/nieuws.


Deel dit: