Activiteit
Activiteit

klaverjassen begint weer in september

vrijdag 3 september 2021 , 13:30 - 16:30 uur

Wijkcentrum Dirk Prins is voornemens de klaverjasmiddag op vrijdag met ingang van september , na corona, weer op te starten.

Hiervoor zoeken wij een gezellig iemand die leiding wil geven aan deze klavejasmiddag.

Heb je interesse in dit leuke vrijwilligerswerk? Neem dan contact op via Info@dirkprins.nl of bel met 06-23213238((Marja)

Wijkcentrum Dirk Prins, A.G. Verbeekstraat 35, Zaandam.

Doelgroep
Alle volwassenen
E-mailadres
info@dirkprins.nl
Illustration